Zdeňkův český podcast

Epizoda 63 - Slovní zásoba odvozená od slovesa psát (část 2)

March 16, 2019

V této epizodě se věnuji dalším slovům a slovním spojením odvezených od slovesa "psát".